Med smart design följer ett stort ansvar

Vi på Boldliving och Roomly AB är mycket engagerade i våra produkter men också i hur dem tillverkas och kommer till. Våra leverantörer väljs noga ut efter material, hantverk och miljö. Alla material som finns i våra produkter ska hålla en hög kvalitet och lyx men samtidigt tillverkas med yttersta ansvar för miljö och samhälle. Exempelvis tittar vi noga på de trä som finns i våra leverantörers produkter så att det följer EU:s timmerförordning, EUTR. Även tyger i IWTO-certifierad ull, vilket säkerställer kvalitet och bra arbetsmiljö.

Skandinavisk inredning handlar inte bara om snygg design utan också hur varje produkt produceras. Många av våra produkter du finner i butiken produceras och designas i Sverige och Danmark. Vill du veta mer om någon specifik produkt eller varumärke är du varmt välkommen att kontakta oss så ska vi försöka tillhandahålla rätt information för dig så ditt köp känns bra.

Material med ärlighet

Vi på Boldliving älskar naturmaterial. Det är en genomgående faktor i skandinavisk design. Detta kan vara trä, läder marmor, ull och metall. Våra leverantörer ska också aktivt jobba för att minimera användningen av material med låg hållbarhet som spånskivor och laminerade spånskivor. Dessa billiga material är vanliga i möbelindustrin men är inte helt och hållet miljövänliga på grund av den låga kvaliteten, korta hållbarheten och stora avfallsmängden.

Valet av råmaterial i våra textilprodukter är mycket viktigt. Eftersom råmaterial kommer från levande djur är det viktigt för oss att djurhållningen går rätt till och vi vill se till att endast arbeta med leverantörer som kan garantera att bönder och herdar tar väl hand om sina djur. När det är dags för klippning (för framtagning av exempelvis ull) är det viktigt att professionella arbetare som endast arbetar med klippning till farmen klipper en get i taget. Detta för att minimera stress hos getter.

Fabrik och tillverkning

För oss är det en stor fördel att ha våra leverantörer i närheten i Danmark, Sverige och Europa eftersom vi kan se till att dessa driver sin produktion i enlighet med våra ambitioner.
Många hos oss besöker regelbundet våra leverantörer och tillverkare för att diskutera och kvalitetssäkra följande punkter:

 • Överenskomna råmaterial
 • Användning av lagliga kemikalier
 • Optimering av processer och återvinning
 • Minimering av avfall
 • Produktionsvillkor
 • Hygienvillkor
 • Arbetsvillkor
 • Lagervillkor

Våra fjädrar

Information från leverantören om fjädrarna:
Alla våra fjädrar kommer från slaktavfall från matindustrin. Då vi äter ofantliga mängder av höns, struts mm så finns det fjädrar från dessa fåglar i överflöd. Det blir en form av recycling. Fjädrarna är sedan tvättade samt även färgade och bearbetade till olika dekorationer.
Inga av våra fjädrar kommer från levande djur. Detta är specifikt för klädindustrin där det krävs fjädrar med speciella egenskaper som behåller värme inne och väta borta.  De fjädrarna kommer från fåglar vi inte äter av  lika mycket som tex. and. Fjäder till pynt finns i överflöd medan fjäder till kläder är en bristvara. Detta gäller våra fjäderblommor.

Personalpolicy

Hos oss på Boldliving är våra medarbetare den viktigaste resursen för att vår butik ska kunna växa och nå våra mål. Vi strävar aktivt för att stärka hela vår företagskultur och där medarbetare känner sig trygga och engagerade i sitt arbete. Vår personal ska arbeta aktivt med att skapa en god arbetsmiljö och goda relationer på avdelningarna. Vi jobbar också målinriktat för ett bra socialt ansvar. Något som innebär ett aktivt arbete med frågor som mångfald, integration, jämställdhet och frågor rörande arbetsvillkor.

Några punkter i fokus:

 • Att vi förebygger och tar tydligt avstånd från alla typer av kränkande särbehandling och diskriminering.
 • Att vi genom lönesamtal och utvecklingssamtal sätter mål och tydliggör förväntningar.
 • Aktivt tillsammans främja förståelse och engagemang för medarbetar och verksamhet.
 • Regelbundna skyddsronder för att undersöka den fysiska arbetsmiljön.
 • Att vi dokumenterar och utreder alla fall av ohälsa, olyckor eller tillbud på arbetet
 • Att vi har tydliga rutiner för rehabilitering
 • Att riskanalyser genomförs och dokumenteras

Alla medarbetare förväntas aktivt bidra positivt till arbetsklimat, följa uppsatta rutiner och vara uppmärksamma på brister i arbetsmiljö, eller kollegor som inte verkar må bra. Chefer och HR ska informeras om brister för att ska kunna agera.